Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Podanie list kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola

Treść

17.04.2023 r. o godz. 12.00 w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodziców zakwalifikowanych do przedszkola prosimy o podpisanie deklaracji woli przyjęcia do przedszkola.

Deklaracje przyjmowane będą od 17.04.2023 r. do 19.04.2023 r. w godzinach pracy przedszkola. (nie złożenie deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu)

20.04.2023 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjetych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli 11.35 KB
11397