Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

ROZKŁAD DNIA

Treść

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5
im. Brata Alojzego Kosiby

Czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00

  • śniadanie 9.00
  • obiad 12.00
  • podwieczorek 14.15

 

RAMOWY PLAN DNIA

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00-8.45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na różne tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.45-9.00 Ćwiczenia poranne (W młodszej grupie zabawy ruchowe)
9.00-9.30 Śniadanie. Kształtowanie nawyków higienicznych, wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków.
9.30-11.00

 

(w młodszej grupie 9.30-10.15)

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju poprzez zabawy dydaktyczne, badawcze, twórcze, ruchowe, tematyczne.

 

Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu.

11.00-12.00 Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe;
12.00-12.30 Obiad. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do prawidłowego używania sztućców.
12.30-13.00 Odpoczynek przy muzyce lub słuchowiskach, czytanie literatury dziecięcej, ćwiczenia relaksacyjne.

 

(w młodszej grupie leżakowanie)

13.00-14.15 Zabawy dydaktyczne. Utrwalanie wierszy, piosenek. Praca indywidualna lub w małych grupach, zabawy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Spontaniczna aktywność artystyczna. Przygotowanie do konkursów oraz uroczystości przedszkolnych. Zabawy dowolne. (w młodszej grupie leżakowanie)
14.15-14.30 Podwieczorek. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.
14.30-17.00 Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Swobodne zabawy według zainteresowań.

29766