Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Standardy Ochrony małoletnich (dzieci)

Treść

Szanowni Rodzice!

 Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
której 
tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie
małoletnich” 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.)
W Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby 
obowiązują
Standardy ochrony małoletnich ( dzieci).

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników  
 
                      i współpracowników 
Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby, 
jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy 
pracownik i współpracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia

jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec 
dziecka przemocy,                  w jakiejkolwiek 
formie. Pracownik i współpracownik Przedszkola realizując te cele, 
działa          w ramach obowiązującego prawa, przepisów 
wewnętrznych oraz swoich kompetencji.
Standardy znajdują się w plikach do pobrania

Pliki do pobrania

Standardy PS.5.docx 40.49 KB
29766